logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Visibilitzem el precariat

Web campanya: www.plataforma-precaria.org

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Treball Digne, la UGT de Catalunya inicia avui la campanya ‘Visibilitzem el precariat’ per denunciar directament i obertament aquelles feines precàries que encara es desconeixen socialment.

Entenem com a precarietat laboral aquella feina que està mal pagada, és insegura, no té protecció i no pot sostenir una llar. A causa de les retallades, les polítiques d’austeritat i les reformes laborals, fa deu anys que la classe treballadora viu una precarització que va en augment. Actualment, a Catalunya, 4 de cada 10 treballadors i treballadores es troben en situació de precarietat laboral.

La campanya denuncia aquelles feines que la societat no identifica com a precàries, malgrat que compleixen aquestes condicions. Parlem de doctorands, advocats, enginyers, mestres, periodistes, entre molts altres. Des de la UGT de Catalunya volem visibilitzar les situacions laborals d’aquests sectors i defensar els seus drets laborals. I, alhora, ens volem fer ressò de l’abast de la precarietat en altres sectors que ja fa anys que denunciem; és el cas dels treballadors del camp, treballadors de plataformes digitals, treballadores de la llar, treballadors del lleure, etc.

  • 4 de cada 10 treballadors i treballadores a Catalunya són precaris

El 23,5% de les persones assalariades a Catalunya tenen salaris baixos (entenent per salari baix el que dictamina l’OCDE). Aquest percentatge augmenta fins al 41,2% si hi afegim la població treballadora que té durant l’any contractes de curta o molt curta durada, i que, per tant, no tenen un lloc de treball estable.

En els darrers 10 anys la temporalitat de les persones ocupades s’ha incrementat en 3,32 punts percentuals (3,06 p.p. en el cas dels homes i 3,52 p.p. en el de les dones).

Si ens fixem en els contractes registrats anuals, no observem gran diferència quant al percentatge de contractes temporals dels anys 2018 i 2009, però l’any passat es van signar 1.071.789 contractes temporals més que fa 9 anys.

 

  • Parcialitat

L’increment de la parcialitat en aquests 10 anys ha estat de 1,85 punts percentuals. En els homes l’increment ha estat de 2,22 p.p. i en les dones un 0,73 p.p., tot i que s’ha de tenir en compte que, en l’actualitat, la parcialitat femenina (22,53%) és més de tres vegades la masculina (7,22%).

La parcialitat en els contractes registrats anuals també ha augmentat des de l’any 2009 (+4,49 p.p.). En els homes, +5,19 p.p., en les dones, +4,42 p.p. i entre les persones estrangeres 5,45 p.p. La parcialitat femenina dels contractes registrats l’any 2018 és 17,28 punts percentuals superior a la masculina.

 

  • Contractes de curta durada

 

El 37,35% del total de contractes registrats l’any 2018 van tenir una durada inferior a 1 mes, +7,43 punts percentuals més que el 2009. En el cas dels homes, l’increment ha estat de 10,76 p.p., en les dones +4,14 p.p. i en les persones estrangeres +4,7 p.p.. Les dones són les que presenten un percentatge més alt de contractes de durada inferior a 1 mes.

  • Rotació laboral

Des de l’any 2007, també s’ha incrementat la rotació laboral (nombre de contractes anuals que acumula cada persona). S’ha passat de 2,12 l’any 2007, abans de l’inici de la crisi, a 2,55 l’any 2018. Aquest índex és superior en les dones i ha augmentat en els homes (+0,46 p.p.), en les dones (+0,4 p.p.) i entre les persones estrangeres (+0,05 p.p.).

SITUACIÓ DEL PRECARIAT A EUROPA 

La temporalitat a Europa és d’un 32% de mitjana, però en el cas d’Espanya, el nombre de contractes temporals arriba al 56%. Aquesta xifra és la segona pitjor de tots els països que integren la Unió Europea, només superada per Montenegro.

Si parlem dels salaris per hora del menors de 30 anys, Espanya se situa a la cua: els menors de 30 anys perceben menys de 9 euros/hora, quan la mitjana europea se situa en els 12,32 euros/hora.

El 24,7% dels contractes són a temps parcial i se supera de nou la mitjana europea, situada en el 20,3%. Encara és més significatiu, però, que a Espanya el treball a temps parcial no és desitjat i és totalment involuntari: el 61,2% del treball parcial que es fa a l’Estat és involuntari, mentre que a Europa només el 32,5% del treball a temps parcial no és desitjat.  

 

EL NOMBRE DE JOVES QUE EMIGRA NO PARA DE CRÉIXER 

La taula següent ens mostra l’evolució del nombre de joves catalans que decideixen marxar a l’estranger. De 2018 a 2019 el nombre de catalans i catalanes residents a l’estranger ha augmentat en un 4,65% i s’ha situat en 316.599 persones. D’aquest total, 80.018 persones –el  25,27%- tenen entre 15 i 34 anys. Al llarg del 2019, van emigrar 60.194 joves de 15 a 29 anys, més del triple si ho comparem amb els de 30 a 34 anys (19.824 joves). Analitzant ara l’evolució respecte a 2009 (primeres dades disponibles), comprovem que s’ha produït un creixement força significatiu i, per tant, alarmant de joves emigrants, tot i que l’augment relatiu dels últims anys és inferior, els valors absoluts de joves que emigren segueix creixent.

L’any 2009, 35.550 joves d’entre 15 i 34 anys van decidir marxar a l’estranger augmentant aquesta xifra fins a 80.018 l’any 2019, 44.468 persones més. Es tracta d’una realitat força preocupant, però encara ho seria més si poguéssim comptabilitzar tots aquells joves que decideixen marxar,però que no modifiquen el seu padró. És, doncs, necessari que s’estableixin polítiques i mesures per fomentar el retorn dels milers de joves que han marxat. Si facilitem que aquestes persones puguin retornar al seu país d’origen, recuperarem la inversió en educació i el talent exiliat.

Accions de la campanya ‘Visibilitzem el precariat’

  • La campanya

La campanya consistirà en diferents accions per tot el territori i estaran adreçades a aquells sectors més precaritzats. L’objectiu és que la precarietat no s’invisibilitzi i  la necessitat de canviar aquesta situació. Transformar la idea de precari en un substantiu, en una etiqueta reivindicativa. “Soc advocada, soc precària” “Soc veterinari, soc precari”, etc.

  • La web

Amb aquesta finalitat, la UGT de Catalunya habilitarà una plataforma perquè tothom qui es consideri precari hi pugui accedir i fer-ho saber al nostre sindicat.

https://www.plataforma-precaria.org

  • Instagram

L’Instagram de la UGT de Catalunya (ugtdecatalunya) neix amb l’objectiu de crear un espai d’entreteniment i d’informació del sindicat amb una imatge fresca, amb un toc d’humor i amb  il·lustracions lligades a l’actualitat. El nexe comú de les informacions que es publiquen son els treballadors precaris.

Les publicacions que s’estan fent a Instagram són periòdiques, de dilluns a divendres amb diferents tipus de posts i stories per a cada dia.

 

Entrades relacionades