El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya denuncia que té 113 casos amb data de judici per al 2018 i el 2019 a la ciutat de Barcelona

jutjatsLa jurisdicció social s’està degradant la manca de mitjans (jutjats i personal), la judicialització de les relacions laborals provocada per la reforma laboral i la desaparició dels salaris de tramitació

Des de fa uns anys el Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya i els seus usuaris pateixen una constant lentitud en l’assenyalament i celebració de judicis, però la situació ha arribat a un punt indignant: actualment és habitual trobar-nos amb un termini de dos i fins i tot tres anys per celebrar la vista.

A dia d’avui tenim a la ciutat de Barcelona 113 expedients amb data de judici d’aquí a més d’un any: 110 casos al 2018 i 3 casos al 2019. El cas més extrem, que a més, ve suspès d’abans, és una demanda per reclamació de quantitat presentada l’any 2014 i que haurà d’esperar 3 anys, 9 mesos i 20 dies per a la celebració del judici.

Si tenim en compte la complexitat i duració dels processos judicials –amb la presentació de recursos, etc.-, això significa que una demanda presentada l’any 2015 pot tenir una sentència ferma a finals de l’any 2019 o inicis del 2020.

Aquesta tardança ja no només arriba a procediments ordinaris, sinó que afecta procediments especials d’alta sensibilitat, com són els acomiadaments, drets fonamentals, conflictes col·lectius, etc. Un fet del tot inassumible.

Paral·lelament, el col·lectiu de jutges socials de Barcelona ens ha informat de la situació d’estrès i excés de treball que pateixen, denúncia que des del nostre sindicat compartim i demanem que es prenguin les mesures correctores adients. Els jutges consideren que la ràtio que poden assumir és de 20 judicis per setmana, de manera que la situació de col·lapse i endarreriment de vistes es pot agreujar encara més de cara al futur.

A més, es genera un greu problema de tutela judicial efectiva per a la ciutadania. La celeritat en la jurisdicció social sempre ha estat un senyal d’identitat, pels béns jurídics que atén i protegeix. De fet, abans de la crisi, un cas d’acomiadament tenia judici i sentència en dos mesos. El desconeixement de tal criteri i la insensibilitat que s’aprecia per part de l’Estat davant del mal funcionament d’aquesta jurisdicció, sumat als greus problemes que comporta la crisi i que es traslladen als jutjats, suposa un atac més als drets dels treballadors i les treballadores, ja que els aboca a una total indefensió i desempara en moments crítics com quan són acomiadats o se’ls hi deuen salaris.

Cal recordar que la justícia només és tal si és ràpida i eficaç, segons la nostra doctrina constitucional i la del Tribunal Europeu dels Drets Humans.

Des de la UGT de Catalunya no podem seguir assistint de forma impassible a aquesta constant degradació de la jurisdicció social generada, principalment, per la manca de mitjans (jutjats i personal), per la judicialització de les relacions laborals provocada per la reforma laboral i per la desaparició dels salaris de tramitació, fet que incentiva que les empreses dilatin els processos judicials i la recerca d’acord amb el treballador.

Des del nostre sindicat reclamem una solució adaptada a la realitat, urgent i estructural, que passa per un increment de jutjats, jutges i plantilla. Calculem que a la ciutat de Barcelona es necessiten sis jutjats socials més (actualment n’hi ha 30), i creiem que els tres jutges de reforç que s’han anunciat no són més que un pedaç temporal.

El nostre sindicat farà arribar la queixa per la situació que està patint a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament de Justícia de la Generalitat i al Síndic de Greuges.

En aquest enllaç trobareu un document amb més dades.

Comments are closed.