Inici de curs 2017-2018: ball de dades de la consellera, més precarietat que mai

aula
Aquest curs, i malgrat l’important acord signat entre el sindicats i el Departament d’Ensenyament el febrer d’enguany, la temporalitat i els contractes a temps parcial continuaran sent la tònica dominant. Ens preocupa especialment que aquesta precarietat se centri generalment en l’àmbit de l’ensenyament públic (universitari i no universitari).

L’increment de professorat a l’ensenyament públic, important però encara insuficient, va ser fruit d’unes mobilitzacions sindicals de més de set anys, inclosa una vaga en solitari del nostre sindicat, i que no havien donat cap fruit fins ara. Ja en el moment de la signatura vam dir, i no ens cansarem de repetir-ho, que allò només podia ser l’inici de la recuperació de totes les retallades que hem patit al llarg d’aquests anys. Queda molt encara per recuperar i la UGT continuarem en la nostra línia de lluita sindical a tots els fronts: amb mobilitzacions als centres, a les meses de negociació i als tribunals sempre que calgui.

Durant la darrera setmana d’agost el Departament d’Ensenyament ha incrementat la plantilla estructural de Personal laboral d’Atenció Educativa (PAE) en 428 nous llocs de treball: 266 educadors/es d’Educació Especial, 116 integradors/es socials i 46 tècnics d’Educació Infantil. Aquest augment de plantilla ve justificada per l’aplicació del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, en el que recull una memòria econòmica en la qual també es garanteix l’increment de 65 dotacions més anuals durant els propers tres cursos. Des de la UGT de Catalunya valorem positivament aquest esforç, però insistim reiteradament en què si l’objectiu d’aquest decret és realment crear un Sistema Educatiu Inclusiu, aquestes dotacions no s’hi aproximen en absolut i caldria incrementar encara més tant aquests professionals com les dotacions docents.

En l’àmbit de l’escola concertada el Govern ha incomplert els terminis que establia la Llei d’Educació de Catalunya per homologar les condicions laborals i salarials dels docents amb els companys dels centres públics d’ensenyament. La LEC especificava que al juliol del 2017 s’havia d’haver assolit aquesta homologació. Malauradament, i malgrat l’anunci recent del Govern d’un complement de tutoria per als docents dels centres concertats, estem encara molt lluny d’assolir l’homologació. El complement de tutoria no té encara cap concreció real i està condicionada als Pressupostos per al 2018. D’altra banda l’acord de plantilles dels centres concertats no es renova des de 1985, malgrat els canvis evidents que ha experimentat l’educació al nostre país al llarg d’aquests anys. Resten pendents les pagues de 2013 i 2014 i també la recuperació del premi de fidelitat, que el Departament va deixar de pagar unilateralment, fet que provoca un greu problema pressupostari a les escoles i un greuge als treballadors.

A l’escola pública ens preocupa la pèrdua dels principis de llibertat, participació i transparència, tot a cop de decrets. En relació a l’acord signat al febrer de 2017, des de la UGT de Catalunya volem denunciar que el Departament ha incomplert el compromís que el dia 1 de setembre totes les plantilles dels centres públics serien al centre. En molts casos no ha estat així i un any més molts docents coneixeran el seu centre i les assignatures que han d’impartir el mateix dia d’inici de curs.

La percepció de gran part de la plantilla dels centres públics és que tenim una escola pública que es vol emmirallar en el model de gestió dels centres d’ensenyament privats:

  • El claustre ja no té cap incidència en l’organització del centre, tot ho decideix la direcció.
  • La direcció pot escollir el professorat amb processos regulats, confegint una plantilla a mida, amb confirmacions a final de curs, entrevistes a partir de currículums, etc.
  • Tot allò que el sistema públic tenia de just i transparent ha desaparegut: adéu als principis de mèrit, capacitat i igualtat.
  • El sistema de llistes de substitucions amb un número que permetia a tothom saber quan podria treballar ha desaparegut, fet que ha generat inseguretat i precarietat.
  • Les especialitats no sempre es respecten i ens trobem mestres d’anglès exercint de mestre de primària, mestres de primària a infantil, etc.
  • Implantació de perfils que contemplen nous requisits. Ja no n’hi ha prou amb els estudis de magisteri i el professorat ha de buscar, amb el seu temps i diners, cursos homologats per fer la formació que exigeix el Departament.
  • La manca d’oposicions ha fet créixer el número d’interins, que ja suposen el 30% de la plantilla.
  • Continuen vigents les jornades d’un terç i mitja jornada que a l’hora de veritat suposen moltes més hores de treball no retribuïdes.

En l’àmbit universitari el curs que s’inicia a les set universitats públiques la UGT de Catalunya continuarem exigint a l’administració la substitució de l’anomenat “Espai de diàleg”, clarament insuficient i inoperant, per una mesa sectorial d’universitats, d’acord amb allò que preveu l’EBEP. Continuarem exigint també que es resolgui amb urgència la greu situació de precarietat laboral que afecta els treballadors de les universitats públiques, tant el personal docent i investigador com el personal d’administració i serveis. Moltes vacants continuen sense cobrir, places de professor titular o catedràtic que es converteixen en places de professor associat, lector, etc. Hem vist com s’ha incrementat la contractació temporal, els contractes precaris i el bloqueig a la promoció professional.

Comments are closed.