La reunió de la Mesa General dels Empleats Públics acaba sense acord

La proposta del Govern és del tot insuficient

El Govern va posar divendres sobre la taula de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics una proposta d’acords que la UGT considera totalment insuficients. En l’apartat retributiu, el Govern proposa uns increments que són la concreció del que ja va signar la UGT a nivell estatal fa unes setmanes. No afegeixen, doncs, cap element de valoració nou ni suposen una millora respecte a acords ja subscrits en un àmbit superior.

Pel que fa a les incapacitats temporals (IT), el Govern proposa retornar a la situació de gener de 2012 i garantir a totes les empleades i empleats públics en situació d’IT el cobrament del 100% de les retribucions. Malauradament, la proposta inclou també la supressió de les 30 hores per indisposició, una retallada encoberta.

La proposta del Govern no contempla tampoc cap calendari raonable per recuperar les pagues de 2013 i 2014, malgrat l’acord amb l’anterior Govern per fer efectiu el pagament com a mínim del 10% de la paga de 2013 al llarg del 2018. S’emplaça a una nova reunió de la Mesa al setembre per continuar negociant.

La UGT no ha estalviat esforços per sortir de la reunió de divendres amb un acord que permetés l’aplicació immediata, per exemple, del 100% de les IT. Malgrat que s’hagin acceptat algunes de les propostes del  nostre sindicat, com ara l’increment afegit per al 2018 del 0,20% per a tots els treballadors, som encara lluny d’un marc d’acord, ja que el conseller no va garantir el cobrament de l’1,95% el mes de setembre, tot i que el Govern ha d’aplicar obligatòriament aquest increment d’acord amb la Llei de Pressupostos de l’Estat, i que  en aquest sentit la reunió era un tràmit de caràcter formal. La UGT lamenta que el Govern malbarati l’oportunitat de tancar un acord amb els seus empleats i empleades abans de vacances amb una proposta que podria anar molt més enllà si hi hagués voluntat política real. El compromís dels treballadors públics al llarg dels anys més durs de la crisi mereixia una generositat que, malauradament i de moment, no ha estat correspost.

No cal dir que al setembre la prioritat de la UGT serà un calendari per a la recuperació en el mínim temps possible de les pagues de 2013 i 2014 i iniciar les negociacions per implementar la jornada de 35 hores.

Comments are closed.