La UGT de Catalunya insta el Govern a abordar amb prioritat el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania després d’un any de la seva entrada en vigor

Aquest dissabte 15 de setembre la Renda Garantida de Ciutadania farà un any i entraran en vigor els nous llindars d’accésa la prestació i les noves quanties econòmiques, amb uns increments d’entre 40 i 60 euros mensuals.La RGC va representar el primer acord de país després de la crisi econòmica i va ser el resultat de quatre anys de lluita i de mobilització social de moltes organitzacions, entitats i sindicats, entre els quals la UGT de Catalunya, que va aconseguir més de 120.000 signatures de suport ciutadà. Un any després de l’inici del desplegament de la RGC constatem que el seu desplegament està passant moltes dificultats, fent augmentar el malestar tant dels possibles beneficiaris com dels professionals que els atenen.

Segons les darreres dades que ens ha facilitat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, prop de 113.000 persones cobren actualment aquesta prestació, però pràcticament la majoria de les persones beneficiàries actuals són les mateixes que abans del 15 de setembre, quan va entrar en vigor la RGC, eren perceptores de la Renda Mínima d’Inserció o dels complements de pensions estatals corresponents a la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. O sigui que, des que va entrar en vigor la RGC, s’han aprovat 2.078 sol·licituds, i des del setembre només n’han resultat beneficiades 5.023 persones més.

 Beneficiaris de la RGC

  Abans RGC Juliol 2018
Famílies RMI/RGC 26.130 26.9163
Beneficiaris RMI/RGC 62.525 68.347
Complements pensions estatals 44.895 44.994
Total 107.420 112.443

Les darreres dades que tenim sobre la pobresa a Catalunya ens indiquen que 1.753.500 persones viuen en una situació de risc de pobresa o exclusió social (Taxa AROPE 2017), i, d’aquestes, el 28% es troben en aquest risc per tenir una intensitat de treball baixa. Xifres que ens demostren les conseqüències nefastes de les polítiques d’austeritat durant els darrers anys, no només per a aquells que les pateixen directament, sinó per a tota la societat catalana: empobriment progressiu, increment de les desigualtats, reducció de les oportunitats dels més febles, pèrdua de drets socials i laborals i la pobresa emergent de les persones assalariades.

Des de la UGT de Catalunya entenem que moltes d’aquestes dificultats es podran abordar amb el Reglament que ha de desenvolupar aquesta llei i doni instruccions i solucions sobre les diferents casuístiques que ara mateix estan portant a denegacions o suspensions cautelars. En aquesta línia, tot i demanar una major diligència, valorem positivament el treball que el Govern conjuntament amb entitats socials i sindicals està avançant pel desenvolupament reglamentari i que s’estigui tramitat el decret que constituirà la Comissió de Govern per tal que faci un seguiment acurat de la Renda Garantida de Ciutadania.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya volem recordar que la RGC té la finalitat d’evitar que cap llar catalana es quedi sense ingressos o sense ingressos suficients i promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Un any després, hem de valorar que encara estem molt lluny d’aquest objectiu i, per això, instem el Govern de la Generalitat a abordar amb prioritat el desenvolupament d’aquest dret que ha d’ajudar les persones a lluitar contra la incertesa que genera no tenir uns ingressos suficients.

 

 

Comments are closed.