L’acord a la funció pública signat per la UGT avança en el camí de la restitució salarial i de drets dels empleats públics

La FeSP UGT lamenta que la manca de Govern pugui alentir el desenvolupament dels acords signats

El 23 de juny de 2017, els sindicats majoritaris de la funció pública UGT i CCOO vam signar amb el Govern de la Generalitat els acords adoptats en el marc de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública per reduir la temporalitat de l’ocupació en l’Administració i iniciar el retorn de la paga extra del 2013. Aquest acord preveu emprendre mesures de reducció de la temporalitat i d’estabilització de l’ocupació amb l’objectiu de situar la taxa d’ocupació temporal en l’Administració de la Generalitat per sota del 8% en un període de tres anys. Els darrers mesos ja s’ha anat tancant, en les respectives negociacions sectorials, la concreció d’oferta pública d’ocupació per complir aquest acord marc. L’acord preveia també l’abonament, el 2018, d’un mínim del 10% de la paga extra de 2013 i ampliava els supòsits per al cobrament del 100% de les retribucions per incapacitat temporal.

Aquell acord del mes de juny va obrir la porta de la recuperació salarial i de drets de les empleades i empleats públics del nostre país. El nou acord signat el dia 9 de març de 2018 entre el Govern Espanyol i el nostre sindicat és un pas més en aquest llarg camí per recuperar tot el que ens han pres, per reduir encara més els índex de temporalitat i per millorar la qualitat de l’ocupació pública. És evident que els acords signats són l’inici d’un canvi d’actitud per part del Govern Espanyol, que ha de servir per millorar les condicions laborals dels empleats públics en un futur immediat.

L’acord preveu, entre altres mesures, la recuperació de part de l’ocupació destruïda des de l’any 2010 per mitjà de l’increment al 100% de la taxa de reposició en tots els sectors, siguin o no prioritaris, amb la possibilitat d’augmentar un 8% més sobre la taxa general en aquells sectors que les administracions autonòmiques i locals considerin oportuns Aquesta taxa es redueix al 75% (un 25% més) per a aquelles administracions que no compleixin els objectius de dèficit. L’acord obre la porta també a la negociació, en el marc de les administracions autonòmiques i locals, d’una demanda històrica de la UGT: la jornada de 35 hores.

Ens preocupa, però, la vinculació d’alguns d’aquests acords al compliment de l’objectiu de dèficit, regla de despesa i deute públic per part de les administracions autonòmiques i locals. Els acords limitats pel compliment d’aquests objectius de dèficit són la taxa de reposició i la possibilitat de negociar jornades laborals inferiors a les 37,5 hores actuals. La FeSP UGT de Catalunya entenem que aquest és un criteri clarament discriminatori i que caldria rectificar per tal de permetre a les comunitats que no compleixin amb aquests criteris poder avançar també cap a la jornada de 35 hores.

En tot cas és evident que la situació és especialment preocupant al nostre país; com hem dit anteriorment, alguns dels acords subscrits s’hauran de desenvolupar en el marc de la negociació amb les administracions locals i autonòmiques. La inestabilitat política actual a Catalunya, sense Govern d’ençà de les eleccions del 21 de desembre i sense una sortida política a l’horitzó més proper, condicionarà sense dubte i alentirà amb tota seguretat l’aplicació a Catalunya dels acords signats. La UGT continuarem treballant intensament per exigir l’aplicació íntegra i immediata dels acords signats a les empleades i empleats públics de Catalunya.

Comments are closed.