L’any passat 100 treballadores i treballadors van perdre la vida a la feina, malgrat el descens de l’activitat econòmica

En el marc de la commemoració, el 28 d’abril, del Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, la UGT de Catalunya presentem l’“Informe de sinistralitat 2020: la seguretat i la salut, un dret a la feina.
La sinistralitat laboral a Catalunya és una xacra que té com a conseqüència la pèrdua de la vida de centenars de treballadors i treballadores. Lluny de trobar solucions, aquestes dades han anat en augment any rere any, fins i tot en un any anòmal com el 2020, quan a causa de la pandèmia de la Covid-19 l’activitat econòmica va entrar en recés i, fins i tot, aturar-se. Malgrat que el nombre d’accidents va baixar per la pandèmia, la baixada de l’activitat productiva i els erto, el confinament i les restriccions de mobilitat i el teletreball, es van registrar registrar 174.708 accidents laborals a Catalunya, dels quals 75.195 van ser amb baixa (-24,50% menys que el 2019), 85.632 sense baixa (-29,75%), i 13.881 in itinere (-33,53%). El sector serveis, amb 45.568 accidents, acumula el 60% del total d’accidents amb baixa, i és el sector que ha tingut un millor comportament, amb un descens del -27,75%. La resta de sectors han tingut descensos inferiors a la mitjana, en especial l’agricultura amb 1.771 accidents amb baixa (-11,49%), la construcció amb 10.568 (-14,46%). Al sector industrial s’han registrat 17.230 accidents amb baixa (-22%).

Ara bé, tot i el descens de l’accidentabilitat pels motius ja citats, els accidents mortals durant la jornada laboral van tornar a pujar un 21,54% respecte del 2019. En total l’any passat van morir a Catalunya 100 treballadors i treballadores en accident laboral, dels quals 79 van morir durant la seva jornada laboral i 21 en accidents in itinere. L’increment dels accidents mortals durant la jornada ha afectat especialment el sector industrial amb 23 morts (+155,56%) i a l’agricultura, amb 2 morts (1 l’any 2.019). El sector serveis ha registrat 38 mortals durant la jornada (+5,56%) i 16 en la construcció, on han baixat respecte de l’any 2019 (-14,46%). Entre els sectors d’activitat (CCAE) que han augmentat la incidència d’accidents mortals durant l’any 2020 hi trobem força sectors vinculats a activitats essencials.

Des de la UGT de Catalunya denunciem els continus incompliments de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses i la seva impunitat, la massiva externalització de la gestió preventiva unides a la precarització de les condicions de treball, entre les quals predomina la inestabilitat en l’ocupació, la temporalitat, la parcialitat involuntària i l’auge de les formes atípiques d’ocupació, provoquen que no s’estigui garantint la seguretat i salut dels treballadors i les treballadores en els seus llocs de treball. Les reformes laborals han condicionat, i motl, la prevenció de riscos laborals a les empreses: des de l’aplicació de la reforma laboral (2012) els accidents mortals han augmentat en un 58%.

Des de la UGT de Catalunya també denunciem que la pandèmia ha afectat la declaració de malalties professionals i ha fet augmentar la infradeclaració, que sempre s’ha patit per la saturació del SGAM (antic ICAM) i dels serveis sanitaris. L’any passat només se’n van comunicar 1.991 a Catalunya, que suposa una reducció del -40,71% respecte de l’any 2019. L’índex d’incidència de malaltia professional a Catalunya és de 52,30 per cada 100.000 persones ocupades, quedant per sota de l’índex nacional normalitzat en funció de la seva estructura productiva (85,52). Aquesta dada, que en principi pot semblar positiva, ens dona també una pista de la infradeclaració de malalties que tenim a Catalunya, ja que estem molt lluny de l’activitat de detecció que estan fent altres comunitats, com ara a Navarra (384). Especialment eloqüents són les xifres de les quals disposem pel que fa als contagis de covid-19 reconeguts coma contingència professional. Només s’ha registrat  una mínima part de les infeccions del personal sanitari i sociosanitari com a contingència professional, cosa que demostra la ineficàcia del sistema de declaració. Si bé les dades de les diferents fonts consultades discrepen en les xifres i s’han recollit en moments diferents, totes coincideixen en que la infradeclaració de casos de covid és brutal: només l’1,7% dels contagis d’aquest col·lectiu s’havia reconegut l’octubre de 2020 segons dades de la Secretaria de salut laboral i medi ambient de la UGT Confederal.

No hi ha ocupació digna si no és segura. Exigim mesures urgents que canviïn la dramàtica realitat de la sinistralitat laboral a Catalunya. Trobareu les 25 propostes de la UGT de Catalunya a l’informe. Entre elles destaquem:

  • És prioritari i urgent un Pla de xoc contra la sinistralitat laboral.
  • Modificar la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals per adaptar-la a les noves realitats del mercat de treball i als nous riscos i per integrar la perspectiva de gènere a l’activitat preventiva.
  • Implantar la figura del delegat o delegada territorial i/o sectorial de prevenció de riscos laborals.
  • Derogar les reformes laborals i pujar el salari mínim professional.
  • Promoure la integració de la prevenció i la gestió preventiva de les empreses amb recursos propis.
  • Reforçar l’ITSS.
  • Destinar els diners provinents de la recaptació de les sancions per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals de les empreses per dotar econòmicament activitats de prevenció de riscos laborals.
  • Crear els jutjats especialitzats en salut laboral.
  • Modificar el Quadre de malalties professionals (Reial decret 1299/2006) actualitzant-lo amb les patologies actuals i riscos emergents que s’estan produint, com ara càncers d’origen laboral i covid-19 en totes les activitats dels sector sanitari i sociosanitari.

Comments are closed.