Signat el conveni col·lectiu d’oficines i despatxos per als anys 2017 i 2018

OficinaDesprés de gairebé dos anys de negociació, la UGT de Catalunya i CCOO van signar ahir el Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos per als anys 2017 i 2018, conveni que uns 250.000 treballadors i treballadores d’arreu de Catalunya.

Aquest nou conveni inclou:

 • Plus d’idiomes.
 • Plus de disponibilitat.
 • Increments salarials per als anys 2017 i 2018:
  – Per als grups 1,2,3,4, Grup 5 nivell 1 i 2, Grup 6 nivell 1 i 2 i Grup 7 nivell 1 i 2:  1,50%
  – Per als Grup 5 nivell 3, Grup 6 nivell 3 i Grup 7 nivell 3 : 1,90%.
  (Any 2017 retroactiu des de gener de 2017)
 • Clàusula d’actualització salarial de les taules 2017 i 2018 segons l’acord que hi hagi en l’Acord de Negociació Col·lectiva sobre el punt de revisió salarial.
 • Millores i adaptació del redactat de conveni a les lleis vigents.
 • El nou redactat de la disposició addicional segona per la creació de Comissió Tècnica de Classificació Professional:

  “Dita Comissió té com a finalitat d´analitzar, modificar i actualitzar la Classificació Professional establerta en el tex actual de conveni. Ha de concloure el seu dictamen abans del 31 de desembre de 2018 i s´ha de constituir al mes següent de la seva publicació al DOGC.”

La UGT de Catalunya lamenta que les dues patronals -Pimec i Foment- no apostin per revitalitzar i fomentar els procediments de mediació i conciliació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) en els àmbits de gestió del present Conveni. Esperem que en futures negociacions aquesta qüestió sigui acceptada per ambdues patronals.

Comments are closed.