logo_ugt
Rbla. del Raval 29-35, 08001 - Barcelona
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aquest trimestre a Catalunya s’han destruït 40.800 llocs de treball, tot i crear-se 83.400 llocs nous en un any

Des de la UGT de Catalunya considerem que la millora en la qualitat de l’ocupació ha de portar un augment dels salaris.

 

EPA I TRIMESTRE 2022  Principals dades Catalunya

Dades destacades del primer trimestre de 2022:
 • Les dades de l’EPA del primer trimestre de l’any situen la taxa d’atur a Catalunya en el 10,23%, amb 394.200 persones en situació de desocupació, 1.200 persones menys que el trimestre anterior (-0,30%) i 105.500 persones menys que ara fa un any (-21,11%). La taxa d’atur experimenta un lleuger increment de 0,07 punts percentuals intertrimestralment, mentre que interanualment disminueix de 2,67 punts percentuals.
 • La taxa d’atur de l’Estat espanyol se situa en el 13,65%, amb un total de 3.174.700 persones desocupades: 70.900 persones més que el trimestre anterior (+2,28%), però 479.200 persones menys que ara fa un any (-13,11%).
 • Intertrimestralment es redueix la població ocupada en 40.800 persones (-1,17%), tot i que interanualment creix en 83.400 persones (+2,47%). La taxa d’ocupació se situa en el 54,4%, 0,7 punts percentuals inferior al trimestre anterior, però 1,23 p.p. més l’any passat.
 • També es redueix la població activa, amb 42.100 persones menys aquest trimestre (-1,08%), i 22.100 persones menys interanualment (-0,57%). La taxa d’activitat, se situa en el 60,58%, 0,7 punts percentuals menys que el trimestre anterior, però 0,44 p.p. menys que l’any anterior.
 • La població inactiva creix aquest trimestre en 45.300 persones, i interanualment en 32.200 persones.
 • En relació amb el trimestre anterior la taxa de temporalitat es manté situant-se aquest trimestre en el 20,18% (+0,01%). Interanualment augmenta lleugerament (+0,91p.p), però si la comparem amb la taxa del primer trimestre de 2020, es redueix en 0,23 punts percentuals.
 • La taxa de parcialitat se situa en el 13,63%, superior a la del trimestre anterior (+1,54 p.p), però inferior a la de fa un any (-0,43 p.p). La parcialitat involuntària se situa en el 32,86%.
 • La desocupació femenina (201.700 dones) és superior a la masculina (192.500 homes). Però aquest trimestre la desocupació femenina s’ha reduït en 15.900 dones (-7,31%), mentre que la masculina s’ha incrementat en 14.700 homes (+8,27%).
 • Interanualment, l’atur femení (-66.700 dones, -24,85%) s’ha reduït més que el masculí (-38.800 homes, -16,77%). Les dones representen el 51,17% del total de l’atur. La taxa d’atur femenina (10,84%) continua sent més elevada que la masculina (9,67%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 20,91%, més de tres vegades la masculina (6,91%). I la taxa de temporalitat femenina és del 23,01%, gairebé 3 p.p. per sobre de la general.
 • Intertrimestralment es redueix l’atur juvenil en 3.600 joves (-4,37%), i en 21.500 joves interanualment (-21,44%), situant-se en 78.800 joves. Representen el 19,99% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil (25,33%) més de 15 punts percentuals per sobre que la del total de la població, i la de temporalitat juvenil és més tres vegades la taxa de temporalitat general, i se situa en el 64,78%.
 • L’atur entre les persones estrangeres també es redueix intertrimestralment en19.500 persones, i interanualment en 48.500 persones respecte al trimestre anterior. Representen el 28,41% del total de persones en situació de desocupació.
 • Aquest trimestre 164.300 persones porten més d’un any en situació d’atur – atur de llarga durada (el 41,68% del total). D’aquestes, 94.300 persones porten més de 2 anys sense feina (57,40% del total de l’atur de llarga durada).
 • Aquest trimestre s’han destruït 40.800 llocs de treball, tot i que s’han creat 83.400 llocs de treball en un any. Els serveis han perdut 39.300 llocs de treball, la indústria ha destruït 11.100 llocs de treball i l’agricultura 2.300 llocs de treball. Per contra, la construcció ha creat 11.800 llocs de treball en un trimestre. Interanualment els serveis lideren la creació d’ocupació amb 73.900 llocs de treball més, seguit de l’agricultura (+10.100) i la indústria (+6.000). La construcció ha perdut 6.600 llocs de treball en un any.
 • Aquest trimestre, el percentatge de població en situació de desocupació que no rep prestacions arriba al 61,19% (241.200 persones).
 • Pel que fa a les famílies, 78.300 llars no tenen cap persona perceptora d’ingressos, 119.700 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 236.300 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Dos anys després de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, Catalunya presenta 394.200 persones en situació de desocupació i una taxa d’atur del 10,23%, segons les dades de l’EPA del primer trimestre de l’any 2022 que coneixem avui.
Continua l’evolució positiva del mercat de treball, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a Ucraïna. En aquest sentit valorem positivament la decisió del govern de protegir l’ocupació restringint de manera temporal l’acomiadament per causes relacionades amb l’increment del cost de l’energia per a totes les empreses que rebien ajuts. Aquestes actuacions permeten també protegir les rentes de les persones treballadores i mantenir el consum intern.
Així mateix valorem positivament l’entrada en vigor de la reforma laboral que ha de servir per reduir la temporalitat del nostre mercat de treball, i que s’ha de començar a reflectir a les dades de l’EPA. Tot i que és aviat per confirmar aquest canvi de tendència, esperem que es consolidi en els propers trimestres, i que sigui un primer pas per acabar amb la inestabilitat i la rotació laboral i millorar la qualitat de vida de les persones treballadores.
Tot i això, ens amoïna que Catalunya hagi estat la comunitat autònoma amb més destrucció d’ocupació, amb 40.800 llocs de treball menys en un trimestre i que la població inactiva hagi augmentat en 45.300 persones.
Si comparem amb el primer trimestre de 2019, tot i que hi ha 52.400 persones menys en situació de desocupació i s’han creat 66.300 llocs de treball, la població inactiva ha augmentat en 91.700 persones.
D’una altra banda, tot i que hi ha més població ocupada, alertem sobre la destrucció de llocs de treball a la indústria: 43.800 persones ocupades menys en el sector que ara fa dos anys.
Així mateix, considerem que ara és el moment d’impulsar mesures sociolaborals dirigides a les persones que continuen en situació d’alta vulnerabilitat, amb l’objectiu de combatre l’increment de les desigualtats socials i la pobresa.
Finalment, des de la UGT de Catalunya animem a les persones treballadores i a la ciutadania en general a participar en les manifestacions del Primer de Maig del proper diumenge, Dia Internacional del Treball, convocades arreu de Catalunya, sota el lema “LA SOLUCIÓ: APUJAR SALARIS, CONTENIR PREUS, POSAR FI A LES DESIGUALTATS”.
Amb tot això, la UGT de Catalunya continuem reclamant:
 • Mesures per contenir els preus actuant sobre les causes de la pujada dels preus energètics i aconseguir un repartiment equilibrat de l’ajust entre totes les rendes, incloent-hi els beneficis empresarials i les rendes dels lloguers immobiliaris
 • Garantir el poder adquisitiu de les llars, especialment d’aquelles persones amb menys recursos. És important desenvolupar una negociació col·lectiva que freni la dinàmica de pèrdua de poder adquisitiu dels salaris.
 • Avançar en el marc del Diàleg Social per a consolidar plenament una ocupació digna i amb drets al nostre país, amb un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins arribar en el 2023 al 60% del salari mig del país tal i com recomana la Carta Social Europea.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Dotar la Inspecció de Treball dels recursos suficients i amb més personal perquè pugui desenvolupar el seu treball de manera més eficient.
 • Un Pacte nacional per a la indústria amb un pressupost adequat per desenvolupar-lo i mesures transformadores per a una indústria més resilient i sostenible, generadora de treball digne.
 • Una nova Llei per al sector del turisme que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
 • La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació de qualitat.
 • Una resposta immediata a les persones en situació de més vulnerabilitat del nostre país, amb polítiques públiques accessibles, permanents en el temps i amb els professionals necessaris per atendre les persones.
 • Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessari amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada.

Entrades relacionades