La UGT demana al govern de la Generalitat el retorn de la figura del responsable sindical d’igualtat

money-master1050Han passat ja dos anys  de l’aprovació de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. El Parlament Català va aprovar-la  desprès de dos intents que no van arribar a bon port.  Amb la promulgació de la Llei es van fixar les obligacions dels poders públics en l’assoliment  de la igualtat efectiva, apropant-ho a la realitat catalana .

En ella s’han dissenyat una sèrie d’ eines per  “construir noves pautes de relació entre homes i dones, basades en el respecte i l’equitat, i també contribuir a millorar la societat i fer-la més democràtica, justa i solidària “, segons cita el preàmbul.

D’entre aquestes eines destaquen:

  •  La incorporació de la perspectiva de gènere en la contractació del sector públic.
  • La creació de l’Observatori de la Igualtat de gènere.
  • El desplegament de les Polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública.
  • La concreció d’un Pla d’acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball.
  • El responsable d’igualtat a les empreses .

Després del temps transcorregut, el govern de Catalunya encara no ha posat el fil a l’agulla. De fet, ni els diferents professionals, ni tampoc els licitadors tenen cap instrument per poder incorporar la perspectiva de gènere a en els contractes públics. Pel que fa a la creació de l’Observatori de la Igualtat de gènere,  s’ha promulgat la norma de creació del mateix, D.52/2017,de 6 de juny, però sense el pressupost associat. La UGT demana que es doti amb els recursos humans i econòmics necessaris per a poder dur a terme la seva funció.

Les empleades i els empleats públics encara estan esperant la  formació bàsica, progressiva i de caràcter permanent en matèria d’igualtat entre  dones i homes, que han de rebre d’acord amb el manament realitzat per la Llei 17/2015. La UGT denuncia el retard en el  disseny  d’un veritable model formatiu, que doti a totes i tots les empleades i empleats públics, amb independència de la seva relació, funcionarial i/o laboral, així com del grup professional d’un coneixement pràctic suficient per la integració efectiva de la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques.

Així mateix, la UGT de Catalunya exigeix al Govern de la Generalitat el retorn de la figura del Responsable sindical d’igualtat, anul·lada mitjançant la STC 159/2016, figura que forma part de l’espai català de relacions laborals que proclama l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquest retorn serà possible amb la insubmissió mitjançant el desplegament de la Llei 17/2015 via reglamentària, on es desenvolupi i es concretin les competències i facultats d’aquesta figura.

Comments are closed.