Manifest de la UGT de Catalunya davant del 21D

El dia 21 de desembre la ciutadania de Catalunya està cridada novament a les urnes. Aquests comicis se celebren en un escenari de forta convulsió política i sota una pressió sense precedents.

La UGT de Catalunya està convençuda que en les societats madures i democràtiques, és a les urnes on s’han de dirimir els conflictes. I volem que en aquest context els electors i electores, amb la nostra participació massiva, donem una resposta contundent als que han volgut situar les solucions en altres paràmetres. Només els vots són l’expressió de la ciutadania i únicament amb ells es pot decidir el futur de Catalunya.

És des del reconeixement de la sobirania popular com a màxima expressió de cultura democràtica, que exigim la desjudicialització de la política i esperem que arran de les eleccions es retorni a la normalitat democràtica. Entenem que el diàleg i la negociació han de ser els principis rectors de qualsevol societat.

La nostra organització també exigeix que aquests comicis deixin de ser monopolitzats pel conflicte territorial. Volem programes electorals que situïn la vertebració del nostre país des de la vessant social, i com a ciutadans i ciutadanes volem escollir el model de país que desitgem; l’atur, la pobresa, l’educació, la sanitat, la indústria… no poden esperar.

La macroeconomia remunta. Però la vida de les persones no ho fa. I és en aquest sentit, que fem una crida als futurs diputats i diputades perquè assumeixin i es comprometin amb el Pacte Nacional per l’Estat del Benestar.

Proposem un Pacte Nacional per l’Estat del Benestar
El Pacte Nacional per l’Estat del Benestar situa Catalunya al capdavant d’un plantejament global de model de país que posa les persones en l’eix de l’activitat política, i l’economia al servei de la societat.  És en aquest sentit que entenem que haurà d’incorporar:

  • Inversions socials en termes de PIB similars a Europa amb un gran acord sobre els terminis per la seva aplicació, i la derogació immediata de la llei d’estabilitat pressupostària. És evident que per tenir un pressupost per executar aquestes inversions necessitem una fiscalitat que actuï com a política redistributiva, és a dir, que sigui justa i progressiva.
  • Garantia d’estat del benestar: les quatre grans branques de l’estat del benestar (educació, salut, serveis socials i dependència) han d’estar garantides per llei i els ciutadans i ciutadanes han de tenir assegurats el seu gaudi. Pel que fa a l’educació, cal que l’etapa de 0 a 3 anys sigui un servei públic gratuït, garantir l’accés de tothom a la universitat amb taxes assequibles, la formació contínua s’ha de contemplar com a dret, i complementar i situar l’escola inclusiva i la lluita contra l’abandonament escolar com a vaixell insígnia de país. En termes de salut, s’ha d’assegurar l’accés universal i la governança 100% pública. Els serveis socials han de tenir eines efectives per a la lluita contra la pobresa, i això vol dir desplegar la renda garantida de ciutadania i eliminar la pobresa energètica i poder fer efectiva la llei de dependència.
  • La lluita contra l’atur com a eix prioritari de país: cal el desplegament urgent de la llei del Servei Públic d’Ocupació i un finançament estable per a les polítiques actives d’ocupació que permetin tenir un seguiment individualitzat per a cada aturat i aturada.
  • Un model productiu al servei de les persones: implicació i pressupost per al desenvolupament del Pacte Nacional per la Indústria que afavoreixi un canvi de model productiu i la creació d’ocupació estable i de qualitat. Cal abordar una transició socialment justa davant de fenòmens com la coneguda com a indústria 4.0 o la digitalització. Desenvolupar la  llei de Formació Professional de manera que ens permeti abordar amb garanties de qualitat el nou model productiu.
  • Marc català de relacions laborals: fer del diàleg i la concertació el vaixell insígnia de Catalunya.
  • Cap a una legislació sostenible: elaboració d’una llei de contractes del sector públic que reguli l’establiment de clàusules d’estabilitat i qualitat en l’ocupació i de compliment dels convenis col•lectius sectorials. Així mateix, ha de garantir els criteris de transparència, sostenibilitat i ètica per evitar el frau. El Parlament també ha d’abordar els nous fenòmens sorgits al voltant de noves fórmules de negoci (com la falsa economia col•laborativa) i ha d’establir sistemes de control que garanteixin el compliment de la normativa laboral, mercantil i fiscal.
  • La implicació de tothom per la igualtat: desenvolupament i compliment real de les Lleis 17/2015 i 11/2014 (d’igualtat entre homes i dones, i de drets LGTBI) amb un pressupost específic. Situar l’empresa com el nucli generador d’igualtats amb l’increment d’efectius de la inspecció de treball que vetllin pel compliment de la igualtat retributiva i la no discriminació per raó de gènere, orientació o identitat sexual.
  • L’administració pública com a element exemplificador: retorn immediat dels drets perduts pels treballadors i treballadores públics i exigència que cap d’ells cobri per sota dels 1.000 euros.
  • Ciutadania inclusiva: cal abordar el debat de la mancança de drets polítics de bona part de la ciutadania, ja que al voltant d’un 14% de veïns i veïnes nostres no poden votar. Hem d’apostar per vincular drets humans i polítics amb la residència i no únicament amb la nacionalitat.

Cal que l’agenda social sigui l’eix sobre el qual pivoti l’acció de Govern, mentre des del diàleg i la negociació es troba una sortida al conflicte polític. Per tot això exposat, des de la UGT de Catalunya fem una crida a la participació massiva a les urnes el dia 21 de desembre.

 

En aquest enllaç trobareu el manifest en format pdf.

Comments are closed.