Ús no sexista del llenguatge

Ús no sexista del llenguatge

 

Hem de procurar evitar l’ús sexista del llenguatge. Convé trobar solucions perquè els documents, pel que fa al gènere, puguin ser neutres. Per aconseguir-ho, segons el context, es poden fer servir els recursos següents quan les persones afectades tant poden ser homes com dones:

  • Paraules aglutinants (“el funcionariat”, “la direcció”)
  • Expressions neutres (“la persona acusada”, “la persona imputada”)
  • Forma masculina i femenina a la vegada unides amb les conjuncions i/o (“els advocats i les advocades”)
  • Forma masculina i femenina a la vegada, separades per barres (“el/la cap de…”, “el/la secretari/ària…”, “el funcionari/ària afectat” [no cal la doble forma de l’adjectiu])
  • El masculí plural és adequat quan ens referim a homes i dones que s’esmenten concretament (“els escrits dels advocats Mònica Pino i Pere Ciudad”)
  • El tractament de vós, habitual en el llenguatge administratiu i judicial català, té l’avantatge davant del tractament de vostè, que no fa distinció de gènere en la segona persona (“us convidem”, i no: “el/la convidem”)
  • Si en cada cas sabem que qui ocupa un càrrec és un home o una dona, ens hi hem de referir amb la forma masculina o femenina que pertoqui (“la secretària general Rosa Maria Peix”).

Cal evitar:

  • La paraula home en sentit genèric (“els drets humans” i no “els drets de l’home”)
  • la dissmetria en la manera de tractar homes i dones (“els denunciants, Miquel Garcia i Elena Ferreres” i no “els denunciants, Miquel Garcia i la seva esposa Elena Ferreres”)
  • El tractament de “senyoreta” perquè no té equivalent en l’home.

Podem usar el masculí genèric per facilitar la lectura del text (“la tasca del psicòleg és fonamental”)

En les referències en plural als col·lectius d’homes i dones, el masculí plural té valor genèric (“formació adreçada als treballadors”)

El masculí singular pot tenir un sentit no marcat i referir-se a un concepte abstracte o a una persona no concreta (“modifiqueu el vostre perfil d’usuari” o “Oficina d’atenció al client”).

………………..

Pep Millán López (Advocat del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya)

Comments are closed.