Només 1 de cada 4 persones amb discapacitat en edat de treballar té feina

infografia1

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, la UGT de Catalunya denuncia les persistents dificultats del col·lectiu per accedir al mercat laboral ordinari

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre), la UGT de Catalunya ha presentat l’informe ‘Les persones amb discapacitat i el mercat de treball a Catalunya’.

L’informe confirma les severes i persistents dificultats que troben les persones amb discapacitat per accedir al mercat laboral: només 1 de cada 4 (el 25,7%) està ocupada. A més, la majoria són contractades al sector serveis (92,2%), que és el més precari, en ocupacions no qualificades (46,9%) i amb salaris més baixos (un 16% menys que les persones sense discapacitat).

Tanmateix, del total de la contractació realitzada a persones amb discapacitat durant l’any 2015 a Catalunya, només el 31,85% es va efectuar en el mercat ordinari. O sigui, el 68,15% de la contractació realitzada a persones amb diversitat funcional va ser en Centres Especials de Treball (CET). Un dels objectius principals dels CET és facilitar la transició de les persones treballadores amb discapacitat cap al mercat ordinari, però tot i  que aquests centres constitueixen una important empenta per a la inserció laboral, poques vegades es produeix un trànsit cap a l’empresa ordinària: estudis situen la taxa de transició entre un 1% i un 5%, de manera que els CET són l’única oportunitat laboral per a moltes persones treballadores amb discapacitat. A més, els salaris en aquests centres són baixos i els “millors” treballadors no promocionen cap a l’empresa ordinària per no afectar la productivitat del CET.

D’altra banda, la reserva d’ocupació pot constituir un instrument per assegurar la presència de persones amb discapacitat en el mercat ordinari. La LISMI estableix l’obligació de les empreses que tingui 50 o més persones assalariades a tenir contractades un 2% de persones amb discapacitat. A Catalunya l’any 2015 es van realitzar 579 actuacions de la Inspecció de Treball per a comprovar el compliment de la LISMI respecte a la quota de reserva per a discapacitats, un 15,8% menys que el 2014. La ràtio d’infraccions per actuacions el 2015 ha estat del 32,12% i com a resultat es van contractar 58 treballadors -el 2014 van ser 124- i es van invertir 3.956.000 euros en mesures alternatives, un 237% més que l’any anterior. Aquestes dades reforcen la necessitat d’incrementar  les actuacions de la Inspecció de Treball i revisar les sancions en el cas d’incompliment per part de les empreses de la quota o de les mesures alternatives.

En definitiva, es pot dir que les persones amb diversitat funcional tenen un greu problema d’accés al treball, d’accessibilitat al lloc de treball i finalment d’adaptació del lloc de treball. Per a la UGT de Catalunya, la lluita contra la discriminació que pateix aquest col·lectiu i el foment de la seva inserció laboral passen per la sensibilització de la ciutadania i de les empreses, la vigilància pel compliment de les obligacions legals de les empreses, impulsar la igualtat d’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat, millorar la intermediació laboral i millorar les clàusules i els continguts en matèria de discapacitat en la negociació col·lectiva.

Un comentari a “Només 1 de cada 4 persones amb discapacitat en edat de treballar té feina

  1. Molt bé.
    S ha decontinuar vetllant per un sou més digne en aquest coleciu tant fidel i voluntarios al hora de demostrar la seva valua.
    Endavant!